PANORAMA PLZEŇ

BYDLETE KVALITNĚ A NA SKVĚLÉM MÍSTĚ

Projekt PANORAMA PLZEŇ představuje ojedinělé bydlení z mnoha důvodů. Jedná se o moderní byty o různých výměrách a dispozicích. Výhodou je perfektní dostupnost centra města a zároveň klidné bydlení spojené s uklidňující zelení. Je třeba možné vyzdvihnout možnost krytého parkovacího místa, využití recepční služby, nádherný výhled z horních pater objektu. Tato atraktivní lokalita navazuje na stávající urbanistickou strukturu městské části a její dopravní a inženýrskou infrastrukturu.

Obytný soubor Panorama Plzeň je situován mezi ulicemi Stehlíkova a Nemocniční, tedy v těsné blízkosti centra města. Bytový komplex se skládá z podzemních garáží a čtyř samostatných bytových domů. Výška dvou bytových domů je 13.NP a výška dvou dalších bytových domů dosahuje 7.NP.

Část A – Hromadná garáž

Hromadná garáž je umístěna do 1.PP a 1.NP. Je určena pro malé, střední a velké osobní automobily , kdy je zde možno parkovat vozidla do výšky 2,3 m. Půdorysně vyplňuje prostor mezi obytnými částmi stavby, zároveň garážový prostor vybíhá uvnitř i pod půdorysy obytných částí. Konstrukčně se jedná o monolitický železobetonový skelet. Vjezd do 1.NP bude z ulice Nemocniční. Cena garážového stání je 300 000 Kč vč. DPH.

Část B

Bytový objekt o půdorysných rozměrech 27,55 x 16,5 m bude vysoký 36,5 m od úrovně střechy garáží. Konstrukce je navržena jako monolitický železobetonový stěnový systém. Stropy budou železobetonové monolitické. Schodiště prefabrikované. Vnější fasády budou zatepleny. Vstup do objektu bude přes recepci.

Část C

Nižší část má nepravidelný půdorys o šířce 16,3 – 20,7 m a délce cca 48,2 m. Vyšší část má půdorysný rozměr 27,95 x 16,5 m. Výška nižší části je 18,25 m a výška vyšší části 35,9 m. Konstrukce je navržena jako monolitický železobetonový stěnový systém. Stropy budou železobetonové monolitické. Schodiště prefabrikované. Vnější fasády budou zatepleny. Vstup do objektu bude přes recepci.

Část D

Objekt má půdorys tvaru L o šířkách traktu 16,8 a 16,3 m a délkách 29,5 a 33,3 m. Výška objektu je 18,5 m. Konstrukce je navržena jako monolitický železobetonový stěnový systém. Stropy budou železobetonové monolitické. Schodiště prefabrikované. Vnější fasády budou zatepleny.

Část E

Objekt má pravidelný půdorys 16,8 x 27,2 m. Výška objektu je 18,5 m. Konstrukce je navržena jako monolitický železobetonový stěnový systém. Stropy budou železobetonové monolitické. Schodiště prefabrikované. Vnější fasády budou zatepleny.

GALERIE NEMOVITOSTI

kontaktujte mě

VINOHRADSKÁ 112/101
PRAHA 130 00

+420 226 886 575

Monitorovaná linka pro investiční služby:
+420 731 537 674

Pracuji jako finanční a realitní konzultant společnosti Broker Consulting, a.s. IČ: 25221736, se sídlem: Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň.
Všechny registrace společnosti je možné dohledat na webu České národní banky (www.cnb.cz).
Splňuji všechna zákonem vyžadovaná oprávnění potřebná k činnosti finančního a realitního konzultanta.
Moje registrace si můžete ověřit na webu České národní banky: www.cnb.cz